บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกับผู้นำชุมชน อำเภอพิมาย ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทาง ถนนตลาดแค-พิมาย
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดบ้านท่าแดง ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงงาน และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดตลาดแค ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ บริจาคถุงยังชีพแก่พนักงานและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงโรง งาน จำนวน 2,200 ถุง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ผู้บริหาร และ พนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2553
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาค เสื้อกันหนาว แก่นักเรียน จำนวน 9 โรงเรียน
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาวิ่งมินมาราธอน 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552
นายอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการห้องปฏิบัติการงานจราจรสถานีตำรวจภูธรพิมาย ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2553
นายอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด มอบอุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์) ให้แก่นายอำเภอพิมายในวันที่ 8 กรกฏาคม 2553
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย และเปตองทีมผสม ระหว่างวันที่ 1-17 ธ.ค. 2552
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5