บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด สนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ชมรมวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย คุณอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงงาน และผู้ให้การสนับสนุน บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ให้ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ และผู้ให้การสนับสนุน บริจาคอาคารห้องสมุด ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าแดง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ และผู้ให้การสนับสนุน บริจาคอาคารห้องสมุด ให้แก่ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด โดย ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดใหม่ทรงธรรม ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันที่ 11 ? 15 พฤศจิกายน 2552 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด สนับสนุน เทศกาลเที่ยวพิมาย ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2552 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคครุภัณฑ์ ให้แก่ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันปีใหม่
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5