บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2550 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดกระเบื้องน้อย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2550 บริจาคค่าก่อสร้างบ้านในโครงการ บ้านกาชาดรวมใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ 3 มกราคม 2550 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีวงดุริยางค์
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคอุปกรณ์วงโยธวาธิตให้แก่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2550 บริจาค เครื่อง ICP (OES)
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 บริจาคห้องสมุด โรงเรียนบ้านซึม
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2550 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด และ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา บริจาคบ้านกาชาดในโครงการ บ้านกาชาด ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งม่านปรับแสง สถานีตำรวจภูธรอำเภอพิมาย
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5