บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชนตำบลสัมฤทธิ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549 เปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านคล้า
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549 มอบหอประชุม เวที และห้องสุขา ให้โรงเรียนบ้านคล้า
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี 2549
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ อ.พิมาย 2549
มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5