2548 - ความสำเร็จของทางสิ่งแวดล้อม และภาระกิจเกี่ยวกับสังคม

Download PDF Documentpdf

การดาวน์โหลดและเรียกดูเอกสารแบบ off-line:
กรุณาคลิกขวาที่เอกสารรายงานประจำปีที่ต้องการแล้วคลิก "Save Target As..."

ไฟล์นี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งจำเป็นต้องใช้ตัวโปรแกรม Adobe Acrobat Reader.
หากคุณยังไม่มีโปรแกรมนี้ในเวอร์ชั่นล่าสุด คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
46 อาคารโครนอสสาทร ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 (0) 2105-4891