ข่าวสาร

Default Image

รับมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

วันที่ 9 ตุลาคม 2550 ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง และ คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนของ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้รับมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Default Image

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคอุปกรณ์วงโยธวาธิตให้แก่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550

Default Image

บริษัท เกลือ พิมาย จำกัด ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูและปรับสภาพพื้นที่ดินเค็ม โดยการปลูกพืชทนเค็มและโครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิทนเค็ม ณ บริเวณพื้นที่แปลงนาตากเกลือเดิมของบริษัทฯ

Default Image

ด้วยบริษัทฯ จะจัดนิทรรศการการตรวจสอบโพรงเกลือใต้ดินโดยวิธี Sonar Survey ภายใต้การสนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยนำเครื่องมือตรวจสอบและผู้ชำนาญการ จาก SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GMBH และจาก Kavernen Bau-Und Betriebs GMBH แห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มาแสดง ณ บริเวณเหมืองแร่เกลือหินของบริษัทฯ เลขที่ 146 ตำบล กระเบื้องใหญ่ อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 16 - 24 พฤษภาคม 2550

Default Image

รางวัลสถานประกอบการ 2549

รางวัลสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2549 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Default Image

เชิญร่วมเปิดโรงงานส่วนขยาย (โครงการพิมาย-5) ณ โรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 เวลา 9.30 น.

Default Image

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านคล้า ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549