กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 75 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการของผลิตเกลือบริสุทธิ์โดยวิธีเหมืองละลายแร่

หมวด: คณะผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 75 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการของผลิตเกลือบริสุทธิ์โดยวิธีเหมืองละลายแร่ ณ โรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5