กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 57 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการผลิตเกลือ กระบวนการของผลิตภัณฑ์เกลือบริสุทธิ์

หมวด: คณะผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 57 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการผลิตเกลือ กระบวนการของผลิตภัณฑ์เกลือบริสุทธิ์โดยวิธีเหมืองละลายแร่ ณ โรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5