คณะผู้เยี่ยมชมจาก บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด ( 3 ท่าน)

หมวด: คณะผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะผู้เยี่ยมชมจาก บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด ( 3 ท่าน) คุณจิคาชิ ฮาเซะกรรมการบริหาร, คุณทาคุย่า โตโตยาม่า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายผลิต 1 โรงงานระยอง และ คุณโยชิโตะโยชิฮาระ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธีเหมืองละลาย ณ โรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด วันที่ 29 ตุลาคม 2558

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5