กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัทเกลือพิมายจำกัด ได้ก่อสร้าง รั้วบ้านพักนายอำเภอให้กับอำเภอพิมาย

หมวด: กิจกรรมเพื่อสังคม

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัทเกลือพิมายจำกัด ได้ก่อสร้าง รั้วบ้านพักนายอำเภอ ด้านทิศใต้ ความยาว 59 เมตร ให้กับอำเภอพิมาย ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พศ 2565 ด้วยงบประมาณ 395,900 บาท

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
46 อาคารโครนอสสาทร ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 (0) 2105-4891