กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทเกลือพิมายจำกัด มอบเครื่อง ติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติสำหรับเด็ก

หมวด: กิจกรรมเพื่อสังคม

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทเกลือพิมายจำกัด มอบเครื่อง ติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 140,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลพิมาย เมื่อเดือนมีนาคม 2565

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5