กิจกรรมกองทุนพัตนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 2564

หมวด: กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการที่ – 1

โครงการ ทอดกฐินสามัคคี

งบประมาณ : 200,000 บาท
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

1. สถานที่ : วัดพุทธา ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ทอดกฐินสามัคคี

โครงการ ทอดกฐินสามัคคี

โครงการ ทอดกฐินสามัคคี

2. สถานที่ : วัดหัวทำนบ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชชสีมา

โครงการ ทอดกฐินสามัคคี

โครงการ ทอดกฐินสามัคคี

โครงการ ทอดกฐินสามัคคี

โครงการที่ – 5

โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 เครื่อง หมู่ 7 บ้านปราสาทใต้

งบประมาณ : 59,031 บาท
สถานที่ : อบต.ธารปราสาท
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 28 เมษายน 2564

โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย

โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย

โครงการที่ – 6

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน (ซ่อมฝ้าเพดาน, ทาสีภายนอก /ภายใน ) โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ

งบประมาณ : 85,600 บาท
สถานที่ : อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 16 เมษายน 2564

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน

โครงการที่ – 7

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักครูโครงสร้างชั้นเดียว 2 หลัง (4ห้องนอน 2 ห้องน้ำ) - (เฟส1)

งบประมาณ : 536,505.29 บาท
สถานที่ : โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 31 สิงหาคม 2564

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักครูโครงสร้างชั้นเดียว

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักครูโครงสร้างชั้นเดียว

โครงการที่ – 8

โครงการ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV จำนวน 4 จุด รอบเขต อำเภอพิมาย

งบประมาณ : 438,863.71 บาท
สถานที่ : สภ.พิมาย (ผู้ดูแล) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 31 มีนาคม 2564

1. สถานที่ : จุดไฟจราจร แยกเกษตร อำเภอพิมาย

โครงการ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV

โครงการ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV

2. สถานที่ : จุดไฟจราจร แยกไทรงาม อำเภอพิมาย

โครงการ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV

โครงการ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV

3. สถานที่ : จุดไฟจราจร พิมายเมืองใหม่ อำเภอพิมาย

โครงการ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV

โครงการ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV

4. สถานที่ : จุดไฟจราจร วังหิน อำเภอพิมาย

โครงการ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV

โครงการ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5