กิจกรรมกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 2564

หมวด: กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการที่ – 1

โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เฉพาะ CPU

งบประมาณ : 15,856 บาท
สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลตลาดแค
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 31 มีนาคม 2564

โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์

โครงการที่ – 2

โครงการ จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) จำนวน 1 เครื่อง

งบประมาณ : 290,000 บาท
สถานที่ : โรงพยาบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 23 เมษายน 2564

โครงการ จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator)
โครงการ จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator)

โครงการที่ – 3

โครงการ จัดซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือและให้เลือด (Infusion Pump) จำนวน 5 เครื่อง

งบประมาณ : 220,000 บาท
สถานที่ : โรงพยาบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 23 เมษายน 2564

โครงการ จัดซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือและให้เลือด (Infusion Pump)
โครงการ จัดซื้อเครื่องปรับหยดน้ำเกลือและให้เลือด (Infusion Pump)

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5