บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

พิธีปักดำนา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหารบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ผู้บริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และผู้นำชุมชน ร่วมกันปักดำนาข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ดินเค็ม

20070816_1050539598_dsc03948
20070816_1050539598_dsc03948
Detail Download
20070816_1052580800_dsc03955
20070816_1052580800_dsc03955
Detail Download
20070816_1185089800_dsc03951
20070816_1185089800_dsc03951
Detail Download
20070816_1272767119_dsc03952
20070816_1272767119_dsc03952
Detail Download
20070816_1416978045_dsc03954
20070816_1416978045_dsc03954
Detail Download
20070816_1426595766_dsc03957
20070816_1426595766_dsc03957
Detail Download
20070816_1542954478_dsc03962
20070816_1542954478_dsc03962
Detail Download
20070816_1560275120_dsc03956
20070816_1560275120_dsc03956
Detail Download
20070816_1563638344_dsc03963
20070816_1563638344_dsc03963
Detail Download
20070816_1767946366_dsc03950
20070816_1767946366_dsc03950
Detail Download
20070816_1792853957_dsc03959
20070816_1792853957_dsc03959
Detail Download
20070816_1851002929_dsc03958
20070816_1851002929_dsc03958
Detail Download
20070816_1943715674_dsc03960
20070816_1943715674_dsc03960
Detail Download
20070816_1993520963_dsc03961
20070816_1993520963_dsc03961
Detail Download
20070816_2086382097_dsc03953
20070816_2086382097_dsc03953
Detail Download