ข่าวสาร

ปลูกต้นไม้ (500 ต้น) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นดินเค็ม

ผู้จัดการและพนักงานของ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นของ อ. พิมายได้ปลูกต้นไม้ (500 ต้น) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นดินเค็มของเกลือพิมาย เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2015

คณะผู้เยี่ยมชมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คณะผู้เยี่ยมชมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธห้วยแถลง จำนวน 30 นาย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือ

คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธห้วยแถลง จำนวน 30 นาย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือ และการบริหารจัดการโรงงาน ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด

พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และบริษัทในเครือ บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพิมาย

พนักงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และบริษัทในเครือ จำนวน 40 คน บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาล พิมาย ณ อาคารรับรอง โรงงานบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ในวันที่ 9 เมษายน 2558 จำนวน 17,400 ซี.ซี.

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 38 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 38 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือบริสุทธิ์ด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (164 ท่าน) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือบริสุทธิ์ด้วยวิธีเหมืองละลาย

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเกลือ จำนวน 5 ตัน และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อทำโป่งเทียมให้แก่สัตว์ป่า

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริจาคเกลือ จำนวน 5 ตัน และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อทำโป่งเทียมให้แก่สัตว์ป่า

คณะผู้เยี่ยมชมจากกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณะผู้เยี่ยมชมจากกระทรวงอุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รวอ.) นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เชียงทอง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.)และคณะ

บ.เกลือพิมาย จำกัด รับมอบโล่ห์รางวัลจากพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 ธันวาคม 2557