บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

คณาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำนวน 15 นาย เข้าชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำนวน 15 นาย เข้าชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธีเหมืองละลาย ณ โรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2558

คณะผู้เยี่ยมชมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คณะผู้เยี่ยมชมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธห้วยแถลง จำนวน 30 นาย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือ

คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธห้วยแถลง จำนวน 30 นาย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือ และการบริหารจัดการโรงงาน ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 38 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 38 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือบริสุทธิ์ด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (164 ท่าน) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือบริสุทธิ์ด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณะผู้เยี่ยมชมจากกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณะผู้เยี่ยมชมจากกระทรวงอุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รวอ.) นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เชียงทอง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.)และคณะ

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (144 ท่าน) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือบริสุทธิ์ด้วยวิธีเหมืองละลาย

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (144 ท่าน) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือบริสุทธิ์ด้วยวิธีเหมืองละลาย