พิมพ์
หมวดหลัก: Content
ฮิต: 140

โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อย่างละเอียด เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ของคุณจะขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และคนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ต้องการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์

ในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ แสดงว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตจากเราในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ใด ๆ

คุกกี้

"คุกกี้" หรือตัวติดตาม คือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝากไว้ในเครื่องปลายทางของคุณ (คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน) และอ่านเมื่อเรียกดูเว็บไซต์ อ่านอีเมล ติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์ที่เราจัดการรวบรวมคุกกี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เรารวบรวม และวิธีที่คุณสามารถหยุดการรวบรวมดังกล่าว ได้โปรดไปที่นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ๆ

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ชมทั่วไป เราไม่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่เด็ก เราไม่จงใจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี หรืออายุตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับของเจ้าของข้อมูล หากบุคคลที่เรารู้ว่าเป็นเด็ก ส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้มาให้เรา เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบสนองโดยตรงกับเด็กคนนั้นเพื่อแจ้งให้เขาหรือเธอทราบว่า พวกเขาไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของพวกเขากับเราได้ พวกเขาควรติดต่อเราที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Analytics, Tag manager และ reCAPTCHA

เว็บไซต์ของเรามีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ต่อไปนี้:

การขายข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใคร หากพบการขายข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลา 36 เดือน ระยะเวลานี้อาจสั้นลงหากคุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราอนุญาตตามคำขอของคุณ

การตลาดทางตรง

เราไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตลาดทางตรง

การจัดทำโปรไฟล์ และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

เราไม่ใช้ข้อมูลของคุณในการจัดทำโปรไฟล์หรือเพื่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (ไม่ใช่โดยเรา)

การเชื่อมโยงดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงถึงคุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว โดยจะขึ้นอยู่กับคุณ ที่จะอ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาอย่างเต็มที่ การรวมไฮเปอร์ลิงก์ของเราไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ได้หมายความถึงการรับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าว หรือการเชื่อมโยงใด ๆ กับผู้ให้บริการของพวกเขา

สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ และสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โปรดทราบว่าคุณจะต้องให้อีเมลของคุณกับเรา และเราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้

  1. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใด ๆ ของคุณที่เราอาจรวบรวมไว้ คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลของคุณที่เรามีให้กับคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไป หรือใช้เครื่องอ่านได้
  2. สิทธิในการส่งข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณซึ่งเราได้รวบรวมไว้ ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น (ในกรณีที่เป็นไปได้ทางเทคนิค)
  3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลใด ๆ ของคุณที่เรารวบรวมไว้
  4. คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของคุณ
  5. คุณมีสิทธิ์ขอให้เรา จำกัด การประมวลผลข้อมูลของคุณ
  6. คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด หรือบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้
  7. คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวม การแบ่งปัน และการประมวลผลข้อมูลของเรา กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเขตอำนาจศาลที่เหมาะสม

ตัวเลือกที่หลีกเลี่ยงได้

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาโดย:

  1. ไม่ป้อนข้อมูลใด ๆ ของคุณลงในเว็บไซต์
  2. คลิก "ยกเลิกการสมัคร" ที่ด้านล่างของจดหมายข่าวทางอีเมล หรือ
  3. ติดต่อเราได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งของการประมวลผลข้อมูล

เว็บไซต์ของเราถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยของ บริษัท และสถานที่ต่อไปนี้:

การถ่ายโอนข้อมูล

เราไม่ได้วางแผนที่จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตัวนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงนี้จะสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ทั้งหมดที่ใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตัวนี้

ติดต่อเราและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

หากคุณต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) สำหรับข้อมูลหรือคำถามโปรดส่งอีเมลไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.