พันธกิจ

พันธกิจ
พันธกิจ

การเริ่มต้นอย่างถูกต้อง

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด (PSC) ได้เริ่มต้นอยู่บนพันธกิจแห่งคุณธรรม : คือการใช้ทรัพยากรของประเทศไทยที่มีอยู่โดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงงานผลิตเกลืออันทันสมัยตั้งอยู่ ณ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเกลือเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียที่ใช้เทคโนโลยี สุญญากาศที่มีกำลังการผลิต 1.5 ล้านตันต่อปี.